Home

 • Expertgroep complexe scheiding

  De Expertgroep Complexe Scheiding bestaat uit deskundigen vanuit verschillende achtergronden. Wat hen bindt is dat zij allen Forensisch Mediator zijn en dat zij vaak worden ingeschakeld binnen zeer conflictueuze scheidingen waarbij kinderen in de knel zijn geraakt .
  Zij bundelen de expertise van verschillende deskundigheid (psychologen, gedragsdeskundigen, advocaten en orthopedagogen) met mediation. Doordat de leden zowel mediator zijn als deskundige op een specifiek terrein, hebben zij een breed scala aan kennis en vaardigheden in huis om in te zetten bij een complexe (v)echtscheiding. Zij kunnen interventies doen in het emotionele, juridische en financiële proces van scheiden.

  Als Forensisch Mediators kunnen zij door rechters als deskundige benoemd worden in procedures. Ouders die in een conflictueuze scheiding verwikkeld zijn geraakt worden door de Forensisch Mediator geholpen om zelf een oplossing te vinden voor hun geschil. Als het niet lukt om tot een oplossing te komen rapporteert de Forensisch Mediator aan de rechter waardoor deze een goed onderbouwde beslissing kan nemen.

  De leden van de Expertgroep Complexe Scheiding kunnen echter ook in vrijwillig kader, door andere professionals en door ouders, ingezet worden. De kracht van de Expertgroep zit in de combinatie van hun verschillende disciplines en het feit dat conflictanalyse gecombineerd wordt met mediationtechnieken. Zij maken op basis van de conflictanalyse een plan van aanpak waarbij zij hulp aan ouders en kinderen bieden. De uitvoering van het plan van aanpak zal door duo’s of trio’s worden uitgevoerd. Deze uitvoering kan in het gehele land plaatsvinden.

  De leden van de Expertgroep Complexe Scheiding stellen hun expertise tot slot ter beschikking voor vernieuwende ideeën of initiatieven.

 • Direct contact